SMS-banking

SMS BankingDzięki usłudze SMS-Banking będziesz natychmiast informowany o wszelkich operacjach na Twoim koncie.

Smsy możemy wysyłać przy minimalnej kwocie zmiany salda o 50 zł

Trochę teorii

Usługa SMS-Banking polega na przesyłaniu na telefon komórkowy klienta wiadomości tekstowej, informującej o saldzie i stanie środków na rachunku oraz ostatnio wykonanej na rachunku operacji po stronie uznania lub obciążenia.

Z usługi SMS-Banking mogą korzystać posiadacze rachunków bieżących i rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych w złotych.

Wymagania

Warunkiem korzystania z usługi SMS-Banking jest posiadanie telefonu komórkowego w dowolnej sieci i wypełnienie "Wniosku o świadczenie usługi SMS Banking" zawierającego:

  • imię i nazwisko uzytkownika usługi,
  • numer rachunku w standardzie NRB, którego mają dotyczyć komunikaty SMS,
  • numer telefonu komórkowego, pod który mają być wysyłane komunikaty SMS,
  • wybór sposobu informowania.

Wypełniony i podpisany wniosek należy dostarczyć do Banku.

W razie pytań, dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Banku lub pod numerami telefonów (58) 683-38-80, 683-38-81.

Dokumenty do pobrania (w formacie PDF - Acrobat Reader):