Kontakt

Dane teleadresowe

Adres:

83-000 Pruszcz Gdański
ul. Wita Stwosza 2a

Telefony:

58 683 33 11 – Sekretariat
58 683 29 29 – Wydział Kredytów
58 682 22 72 – Wydział Rachunków Bankowych
58 683 38 80 – Marketing
58 69 23 122 – Bankowość Elektroniczna
58 69 23 176 – Administracja
58 69 23 106 – Kadry

Inspektor Ochrony Danych- Proszę włączyć JavaScript.

Fax:

58 682-25-22

E-mail:

Proszę włączyć JavaScript.

SWIFT / BIC

GBWCPLPP

NIP:
REGON:
KRS:

593-010-01-87
000495792
0000097477 - Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, Wydział VII Gospodarczy

Zastrzeganie kart:

+48 22 515 31 50
+48 828 828 828

Zastrzeganie środków identyfikacji elektronicznej

+48 58 69 23 122
lub pod numerami telefonów placówek Banku

W związku z wejściem w życie  Ustawy z dnia 23 września 2016r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich Bank Spółdzielczy w Pruszczu Gdańskim informuje iż:

a)    podmiotem uprawnionym właściwym do pozasądowego  rozwiązywania sporów powstałych pomiędzy Bankiem a konsumentami lub osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą, wspólnikami spółek cywilnych oraz rolnikami jest Rzecznik Finansowy, Al. Jerozolimskie 87, 02-001 Warszawa, https://rf.gov.pl/,

b)    podmiotem uprawnionym właściwym do pozasądowego  rozwiązywania sporów powstałych pomiędzy Bankiem a konsumentami jest Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego, Pl. Powstańców Warszawy 1, 00 – 030 Warszawa, http://www.knf.gov.pl/regulacje/Sad_Polubowny/.

c)    podmiotem uprawnionym właściwym do pozasądowego  rozwiązywania sporów powstałych pomiędzy Bankiem a konsumentami jest Bankowy Arbitraż Konsumencki przy Związku Banków Polskich, ul. Kruczkowskiego 8, 00-380  Warszawa, https://zbp.pl/dla-konsumentow/arbiter-bankowy/dzialalnosc.

Formularze reklamacyjne

dla klientów posiadających w Banku rachunek lub kartę

Reklamacje można składać również w formie telefonicznej pod numerem telefonu: +48 58 69 23 199

Formularz kontaktowy

Jeśli masz do nas pytanie skorzystaj z poniższego formularza kontaktowego.

* - pola wymagane

Położenie na mapie