Oszczędności

Lokata terminowa służy do przechowywania środków pieniężnych posiadacza rachunku przez czas określony w umowie z Bankiem. Może być zakładana przez osoby fizyczne. Minimalna kwota warunkująca prowadzenie rachunku standardowej lokaty terminowej wynosi 50 zł, lecz może być wyższa w przypadku lokat promocyjnych. Bank otwiera i prowadzi rachunki lokat terminowych o stałym lub zmiennym oprocentowaniu na okresy od 1 tygodnia. Wysokość oprocentowania zależy od zadeklarowanego i dotrzymanego przez Posiadacza rachunku okresu lokaty terminowej. Odsetki naliczane są ostatniego dnia trwania umowy lokaty terminowej za okres od dnia dokonania wpłaty do dnia poprzedzającego dzień wypłaty środków z rachunku.

Po upływie terminu umownego Klient może dokonać wypłaty kwoty lokaty i należnych odsetek. W przypadku posiadania lokaty standardowej może także pozostawić rachunek lokaty terminowej na kolejny (taki sam) okres umowny bez wydawania jakiejkolwiek dodatkowej dyspozycji. Lokaty promocyjne zazwyczaj nie odnawiają się automatycznie, a po upływie okresu trwania lokaty zostają przeniesione na nieoprocentowany rachunek. Posiadacz rachunku lokaty terminowej może ustanowić pełnomocnika, który może dysponować rachunkiem w granicach określonych w pełnomocnictwie, np.:

 • otwarcie rachunku lokaty terminowej,
 • zmiany okresu lokowania środków pieniężnych,
 • likwidacji rachunku lokaty terminowej.


Korzyści dla Ciebie

 1. Środki pieniężne na rachunku lokaty terminowej są bezpiecznie ulokowane, a co najważniejsze przynoszą zysk. Dla rachunków lokat terminowych, na których zdeponowane są środki przekraczające 50.000 zł stosuje się podwyższone oprocentowanie.
 2. W przypadku pozostawienia lokaty standardowej na następny okres, Klient może pobrać odsetki za okres poprzedni bez ryzyka zerwania umowy lokaty. Odsetki nie podjęte w czasie trwania następnego okresu; są oprocentowane jak lokata i podlegają kapitalizacji w ostatnim dniu następnego okresu.
 3. Sam decydujesz o okresie na jaki chcesz ulokowaćswoje oszczędności.
 4. Możesz spać spokojnie - bezpieczeństwo Twoich pieniędzy gwaratuje Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

 

Oprocentowanie wkładów oszczędnościowych i lokat

Lokaty promocyjne

TERMINYOPROCENTOWANIE
W SKALI ROKU
DODATKOWE INFORMACJE

e-Lokata
1 miesięczna

  1,00 %

 • dostępna tylko w kanałach bankowości internetowej
 • oprocentowanie zmienne
 • minimalna kwota lokaty - 50 zł

e-Lokata
1 miesięczna

  1,10 %

 • dostępna tylko w kanałach bankowości internetowej
 • oprocentowanie stałe
 • lokata nieodnawialna

Lokata
3 miesięczna

1,30 %

 • oprocentowanie stałe
 • kapitalizacja po upływie 3 miesięcy
 • lokata nieodnawialna
 • minimalna kwota lokaty - 1000 zł

Lokata 
3 miesięczna
dla Klientów posiadających ROR

1,40 %

 • tylko dla posiadaczy ROR
 • oprocentowanie stałe
 • kapitalizacja po upływie 3 miesięcy
 • lokata nieodnawialna
 • minimalna kwota lokaty - 1000 zł

e-Lokata 
3 miesięczna

1,40 %

 • dostępna tylko w kanałach bankowości internetowej
 • oprocentowanie zmienne
 • kapitalizacja po upływie 3 miesięcy
 • minimalna kwota lokaty - 50 zł

Lokata internetowa
"KLIK"
3 miesięczna

1,60 %

 • dostępna tylko w kanałach bankowości internetowej
 • oprocentowanie stałe
 • kapitalizacja po upływie 3 miesięcy
 • lokata nieodnawialna
 • minimalna kwota lokaty - 500 zł
 • maksymalna kwota pojedyńczej lokaty - 50.000 zł

Lokata SGB
Wiosna 2018
6 miesięczna

Okres przyjmowania lokaty
30.04.2018 - 29.06.2018

1,25 %

 • dostępna tylko w placówkach banku
 • możliwość wylosowania atrakcyjnych nagród - m.in. samochodu Hyundai KONA Classic Plus
 • oprocentowanie stałe
 • kapitalizacja po upływie 6 miesięcy
 • lokata nieodnawialna
 • minimalna kwota lokaty - 500 zł

LOKATA RENTIER PLUS
9 miesięcy

do 3,00 %

 • odsetki są kapitalizowane po upływie każdego z trzech okresów 3 miesięcznych
 • możliwość wypłaty odsetek naliczonych w każdym z okresów 3 miesięcznych
 • za dotrzymanie terminu 9 m-cy doliczana jest premia
 • oprocentowanie zmienne w stosunku rocznym:
  • za I kwartał - 0,75%
  • za II kwartał - 1,25%
  • za III kwartał - 3,00% (z uwzględnieniem premii za dotrzymanie terminu)
 • minimalna kwota lokaty - 1000 zł

LOKATA GORĄCA
12 miesięcy

2,50 %

w drugim półroczu

 • oprocentowanie w okresie 1-6 miesięcy wynosi 1,25%
 • oprocentowanie w okresie 7-12 miesięcy wynosi 2,50%
 • możliwość zerwania lokaty po 6 miesiącach bez utraty odsetek
 • więcej szczegółów TUTAJ
 • minimalna kwota lokaty - 1000 zł

LOKATA PREMIUM
36 miesięcy

2,00 %

 • oprocentowanie zmienne
 • kapitalizacja odsetek po upływie 12 miesięcy
 • pierwsza wpłata minimalna - 100 zł

Rachunek oszczędnościowy

przedział kwotowyOPROCENTOWANIE
W SKALI ROKU
DODATKOWE INFORMACJE

a) dla środków do 20.000 zł

WIBID 3M

 • oprocentowanie zmienne
 • kapitalizacja miesięczna

b) dla środków powyżej 20.000 zł

WIBID 3M - 0,30%

 • oprocentowanie zmienne
 • kapitalizacja miesięczna

Lokaty standardowe

Oprocentowanie zmienne w skali roku (chyba że w pozycji z oprocentowaniem napisano inaczej)

TERMINYOPROCENTOWANIEKAPITALIZACJA

7 dniowe

0,40 %

po upływie zadeklarowanego okresu

14 dniowe

0,80 %

po upływie zadeklarowanego okresu

21 dniowe

0,90 %

po upływie zadeklarowanego okresu

1 miesięczne

1,00 %

po upływie zadeklarowanego okresu

3 miesięczne

1,40 %

po upływie zadeklarowanego okresu

6 miesięczne

1,65 %

po upływie zadeklarowanego okresu

12 miesięczne

1,80 %

po upływie zadeklarowanego okresu

36 miesięczne

1,80 %

po upływie 12 miesięcy

Oprocentowanie wkładu terminowego "PROFIT"

WKŁAD OSZCZĘDNOŚCIOWY PROFITOPROCENTOWANIE
za 1 miesiąc

0,50 %

za 2 miesiąc

0,80 %

za 3 miesiąc

0,90 %

za 4 miesiąc

1,10 %

za 5 miesiąc

1,30 %

za 6 miesiąc

1,50 %

za 7 miesiąc

1,70 %

za 8 miesiąc

1,80 %

za 9 miesiąc

2,10 %

za 10 miesiąc

2,50 %

za 11 miesiąc

2,60 %

za 12 miesiąc

3,60 %

Powyższa informacja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 i następnych Kodeksu Cywilnego. Szczegóły oferty dostępne są w placówkach Banku.