Ubezpieczenia

Oferta Banku Spółdzielczego w Pruszczu Gdańskim obejmuje szeroki zakres ubezpieczeń dobrowolnych i obowiązkowych. Stawiając sobie za cel kompleksową obsługę Klienta Bank oferuje ubezpieczenia życiowe, majątkowe, turystyczne, komunikacyjne, rolne (w tym uprawy z dopłatą budżetu państwa), OC, kart płatniczych i kredytowych oraz ochronę prawną.

Bank Spółdzielczy w Pruszczu Gdańskim prowadzi także sprzedaż indywidualnych polis na życie oraz ubezpieczenia grupowe. Oprócz podstawowych ryzyk takich jak śmierć ubezpieczonego, uszczerbek na zdrowiu, pobyt w szpitalu czy poważne zachorowanie, Bank oferuje także ubezpieczenie od utraty pracy, a także trwałej lub całkowitej niezdolności do pracy.

W zakresie ubezpieczeń współpracujemy z towarzystwem ubezpieczeniowym Concordia Ubezpieczenia, która na rynku polskim jest obecna od 1997 r. Dzięki temu nasz Klient ma możliwość zawarcia umowy ubezpieczenia podczas wizyty w Banku, a w przypadku wystąpienia zdarzenia ubezpieczeniowego ma zagwarantowaną szybką i sprawną likwidację szkody.

Potrzebujesz dodatkowych informacji? Wybierz dogodną dla siebie formę kontaktu:
tel. 58 69 23 162 lub email: Proszę włączyć JavaScript.Proszę włączyć JavaScript.

Wybierz swoje ubezpieczenie:

Życie Kapitał

Życie Kapitał to ubezpieczenie, które chroni nie tylko życie, ale zapewnia ubezpieczonemu i jego rodzinie dodatkowe w 100% gwarantowane środki na cel, który będzie chciał zrealizować w przyszłości (np. na tzw. „czarną godzinę”, na posłanie dziecka na studia, na przyszłą emeryturę.

WIĘCEJ INFORMACJI:

Życie Casco

Życie Casco to ubezpieczenie na życie zapewniające rodzinie ubezpieczonego bezpieczeństwo finansowe w przypadku jego śmierci lub inwalidztwa spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem.

WIĘCEJ INFORMACJI:

Życie Plus

Życie Plus to ubezpieczenie na życie promujące profilaktykę zdrowotną, czyli przeprowadzanie regularnych badań. Concordia doceniając taką postawę wypłaci Ci wyższe świadczenia w przypadku wystąpienia chorób. Zakres ubezpieczenia, proponowany do tej pory w ofercie ubezpieczeń pracowniczych, teraz dostępny jest dla każdego.

WIĘCEJ INFORMACJI:

Życie Komfort - NOWOŚĆ od 01.04.2015 r.

Życie Komfort to ubezpieczenie na życie Klienta Banku posiadającego rachunek z limitem zadłużeniowym, kartę kredytową, kredyt obrotowy, inne kredyty lub pożyczki, a także lokaty, który chce finansowo zabezpieczyć się na wypadek poważnego zachorowania, niezdolności do pracy, a także od utraty pracy oraz chronić bliskich przed problemami finansowymi na wypadek swojej śmierci.

WIĘCEJ INFORMACJI:

Życie Plus Klienta Banku – NOWOŚĆ od 01.04.2015 r.

Życie Plus Klienta Banku to ubezpieczenie na życie dla osób w wieku 16 – 60 lat, które chcą jednocześnie ubezpieczyć siebie i członków najbliższej rodziny na wypadek śmierci, poważnego zachorowania oraz uzyskać wsparcie finansowe w sytuacji doznania trwałego uszczerbku na zdrowiu, pobytu w szpitalu lub z okazji narodzin dziecka.

WIĘCEJ INFORMACJI:

Dom i mieszkanie – Concordia Plus

Concordia Plus to pakiet ubezpieczeń majątkowych, chroniący dom, mieszkanie od najczęściej występujących zdarzeń, takich jak: pożar, zalanie czy kradzież. Dzięki ubezpieczeniu uzyskać można również środki finansowe w przypadku zniszczenia sprzętów domowych. Concordia Plus zapewnia ochronę w sytuacjach związanych z OC w życiu prywatnym, a także w wyniku NNW oraz Ochronę Prawną. Concordia Plus to idealny pakiet ubezpieczeń dla Twojego domu, mieszkania.

WIĘCEJ INFORMACJI:

Samochód – Concordia Auto

Concordia Auto to pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych, chroniących auto i jego pasażerów. Oprócz obowiązkowego OC może zapewnić środki na zakup nowego samochodu, gdy zostanie skradziony lub pokrycie kosztów jego naprawy w razie uszkodzenia. Dzięki ubezpieczeniu Auto Assistance można uzyskać pomoc w razie wypadku lub awarii pojazdu. W ramach Concordia Auto można również wykupić ubezpieczenie Ochrony Prawnej, NNW dla kierowcy i pasażerów, a także unikalne - na polskim rynku – ubezpieczenie OC za szkody w środowisku.

WIĘCEJ INFORMACJI:

Podróż – Concordia Turysta

Concordia Turysta to ubezpieczenie majątkowe, dzięki któremu można wypoczywać spokojnie w kraju i zagranicą. Ubezpieczony jest Klient, osoby, które wskaże oraz bagaż. Polisa daje poczucie bezpieczeństwa i gwarancję pomocy w trakcie podróży.

WIĘCEJ INFORMACJI:

Ochrona Prawna

Ochrona Prawna to ubezpieczenie majątkowe, zapewniające uzyskanie pomocy Adwokata lub Radcy Prawnego, który będzie reprezentował sprawy ubezpieczonego w sądzie. Koszty sądowe i wynagrodzenie profesjonalistów pokryje Concordia. Polisie Ochrony Prawnej zapewnia ubezpieczonemu Adwokata lub Radcę Prawnego.

WIĘCEJ INFORMACJI:

NNW indywidualne

NNW Indywidualne to ubezpieczenie chroniące ubezpieczonego i jego bliskich w każdym miejscu i czasie od następstw nieszczęśliwych wypadków. Klient ma możliwość ubezpieczenia się w jednym z najszerszych dostępnych na rynku zakresów.

WIĘCEJ INFORMACJI:

Majątek firmy – Concordia Firma

Prowadzenie firmy to ciągłe wyzwania i ryzyko. Jej bezpieczeństwo finansowe może być zagrożone przez pożar, zalanie, kradzież, czy inne zdarzenie losowe, których nie potrafisz obecnie określić. Nie pozwól się zaskoczyć – z odpowiednią polisą nie musisz obawiać się przykrych niespodzianek losu.

WIĘCEJ INFORMACJI:

Ochrona Prawna

Ochrona Prawna to ubezpieczenie majątkowe, zapewniające uzyskanie pomocy Adwokata lub Radcy Prawnego, który będzie reprezentował interesy firmy ubezpieczonego w sądzie, w zakresie prawa karnego i wykroczeń, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Dzięki polisie Ochrony Prawnej ubezpieczony ma Adwokata lub Radcę Prawnego.

WIĘCEJ INFORMACJI:

NNW grupowe

NNW Grupowe to ubezpieczenie, dzięki któremu można zapewnić ludziom, za których się odpowiada, bezpieczeństwo finansowe w razie wystąpienia nieprzewidzianych wypadków.

WIĘCEJ INFORMACJI:

Program ochrony życia i zdrowia dla pracowników

Program ochrony życia i zdrowia to ubezpieczenie na życie, które zapewni pracownikom ubezpieczonego poczucie bezpieczeństwa w miejscu pracy, a ubezpieczony ma pewność, że w razie wypadku świadczenie dla pracownika wypłaci Concordia.

WIĘCEJ INFORMACJI:

Klient Banku posiadający rachunek i starający się o kredyt, przy okazji wizyty w placówce bankowej ma możliwość zakupu ubezpieczenia, które ochroni jego lub jego bliskich przed konsekwencjami finansowymi nagłych i nieprzewidzianych zdarzeń.

Ubezpieczenie nieruchomości

Jest to ubezpieczenie przydatne np. przy okazji zaciągania kredytu w Banku. Można jednocześnie wykupić ubezpieczenie domu, mieszkania lub nieruchomości w budowie. Szeroki zakres ubezpieczenia obejmuje m.in. ogień, kradzież z włamaniem, dewastację oraz OC w życiu prywatnym.

Ubezpieczenie na życie dla Klienta indywidualnego, Przedsiębiorcy, Rolnika

Jest to ubezpieczenie przygotowane z myślą o Kliencie Banku chroniące zdrowie i życie jego oraz jego rodziny. Ryzyka objęte ubezpieczeniem to m.in. całkowita niezdolność do pracy czy poważne zachorowanie oraz śmierć.

Ubezpieczenie na życie Kredytobiorcy

Jest to ubezpieczenie stanowiące zabezpieczenie spłaty kredytu w przypadku nieszczęśliwego wypadku lub śmierci Kredytobiorcy. Daje poczucie bezpieczeństwa obu stronom – Bank ma gwarancję uregulowania należności, Klient jest pewien, że jego najbliżsi uzyskają pomoc w spłacie zobowiązań kredytowych.

Ubezpieczenie kart

Jest to ubezpieczenie karty płatniczej czy kredytowej wydawanej przez Bank, chroniące nie tylko przed jej niewłaściwym wykorzystaniem, ale dające możliwość dodatkowego ubezpieczenia NNW czy kosztów leczenia (KL) za granicą oraz usług Assistance.