Zarząd i rada nadzorcza

Bieżącą działalnością Banku kieruje trzyosobowy Zarząd w składzie:

 1. Jacek Wegner – Prezes Zarządu
 2. Paweł Błaszczyk – Wiceprezes Zarządu
 3. Marzena Piankowska –Wiceprezes Zarządu

Rada nadzorcza

Funkcje kontrolno-nadzorcze pełni 9-cio osobowa Rada Nadzorcza, której od 1990 roku przewodniczy Wojciech Samulak.

Poniżej pełny skład Rady:

 1. Wojciech Samulak – Przewodniczący Rady
 2. Jerzy Góźdź – Zastępca Przewodniczącego Rady
 3. Wiesława Gdaniec – Sekretarz Rady
 4. Wiesław Grądkowski – Członek Rady
 5. Edward Kaczmarek – Członek Rady
 6. Sławomir Mik – Członek Rady
 7. Andrzej Pastuszek - Członek Rady
 8. Adam Piotrowski – Członek Rady
 9. Marian Płotka – Członek Rady