Historia i kalendarium

Galeria

Bank Ludowy Spółdzielnia z odpowiedzialnością ograniczoną w Pruszczu Gdańskim powstał w październiku 1946 roku z inicjatywy grupy osób, w skład której między innymi weszły następujące osoby:

Fokciński Marian, Andrzejewski Antoni, Nawrot Władysław, Liśkiewicz Kazimierz, Łątka Franciszek, Kulik Michał, Trzepałkowski Marian, Basa Tadeusz.

W skład pierwszego Zarządu Banku Ludowego weszli:

Fokciński Marian, Andrzejewski Antoni, Nawrot Władysław.

W pierwszym statucie zapisano, że „kredytu udziela się tylko członkom Banku”.

Udział wynosił 250,- zł.

Pomimo, że Bank został zarejestrowany w Sądzie Okręgowym w Gdańsku 28 października 1946 roku, to tak naprawdę działalność rozpoczął w 1948 roku.

Siedziba Banku mieściła się w Pruszczu Gdańskim przy ulicy Żeromskiego 1.

W latach 1948-1950 spółdzielnia zrzeszała 358 członków. W 1950 roku Bank zmienił nazwę na Gminną Kasę Spółdzielczą w Pruszczu Gdańskim z odpowiedzialnością udziałami, a w 1957r. na Kasę Spółdzielczą w Pruszczu Gdańskim.

Pod tą nazwą spółdzielnia prowadziła działalność do 1961 roku, kiedy to dokonano kolejnej zmiany statutu; przekształcono Kasę Spółdzielczą w Spółdzielnię Oszczędnościowo-Pożyczkową w Pruszczu Gdańskim.

Terenem działania SOP objęła miasto Pruszcz oraz gromady: Pruszcz-wieś, Cedry Wielkie, Łęgowo, Kolbudy i Wiślinę w powiecie gdańskim.

31.03.1968 r. Zebranie Przedstawicieli zmieniło nazwę Banku na Bank Spółdzielczy w Pruszczu Gdańskim. W tym czasie Bank posiadał 2 filie: w Przejazdowie i Cedrach Wielkich, które z dniem 01.06.1973r zostały przekształcone w Oddziały. Kolejna zmiana organizacyjna miała miejsce 1 lipca 1975 roku. W wyniku odgórnych decyzji banki spółdzielcze uzyskały nowe kompetencje, przejmując od Banku Rolnego całą obsługę kredytową ludności wiejskiej oraz czynności związane ze sprzedażą gruntów Państwowego Funduszu Ziemi.

W związku z nowym podziałem administracyjnym kraju Bank obejmował zasięgiem swego działania gminy Pruszcz Gdański, Cedry Wielkie, Przejazdowo i miasto Pruszcz Gdański.

Likwidacja w Przejazdowie Urzędu Gminy (1976) przyniosła likwidację Oddziału Banku w tej miejscowości.

W 1981 roku Bank przeniósł się do nowo wybudowanego budynku przy ulicy Wita Stwosza, gdzie do dnia dzisiejszego mieści się Centrala Banku.

Okres transformacji i dostosowania polskiej spółdzielczości bankowej do gospodarki rynkowej rozpoczął się w 1990r.

Obejmował on zmiany w strukturze organizacyjnej i strukturze ekonomiczno-prawnej banków spółdzielczych. Ten długotrwały proces został zakończony w 2002 roku. Bank Spółdzielczy w Pruszczu Gdańskim wspólnie z innymi bankami spółdzielczymi zrzeszył się z Gospodarczym Bankiem Wielkopolski S.A. w Poznaniu.

W roku 2006 zakończyła się rozbudowa i modernizacja budynku Centrali Banku przy ul. Wita Stwosza 2a.

Rok 2007 i 2008 stał pod znakiem intensywnego rozwoju sieci placówek. W tym okresie uruchomiono ich aż sześć, w tym trzy w Gdańsku, dwie w Pruszczu Gdańskim oraz jedną w Rotmance. We wszystkich nowych placówkach ulokowane zostały bankomaty, dodatkowo posadowiono także bankomat w Oddziale w Cedrach Wielkich.

Dynamiczny rozwój banku dostrzeżony został przez media i organizacje związane z bankowością. Ukoronowaniem działań Banku czynionych w latach poprzednich było przyznanie zaszczytnych nagród:

  • I miejsca w organizowanym przez miesięcznik Gazeta Bankowa rankingu "Najlepsze Banki 2009" w kategorii banków spółdzielczych,
  • dwóch wyróżnień w edycjach regionalnej i ogólnopolskiej konkursu "Krajowi Liderzy Innowacji" w kategoriach "Innowacyjny bank spółdzielczy" oraz "Innowacyjny bank - bank duży"
  • III miejsca w kolejnej edycji rankingu Gazety Bankowej "Najlepsze Banki 2011" w kategorii banków spółdzielczych,
  • tytułu HIT 2011 za rozwój sieci przedstawicielstw banku na terenie aglomeracji trójmiejskiej i rozwój nowych technologii w zakresie obsługi klientów.

Jednym z przełomowych wydarzeń w najnowszej historii Banku było uruchomienie w roku 2011 trzech pierwszych bankomatów biometrycznych. Jako drugi Bank w Europie skutecznie podjęlismy takie wyzwanie, a instalacja, uruchomienie i udostępnienie urządzeń Klientom zakończyło się sukcesem. Dodatkowym atutem zainstalowanych bankomatów biometrycznych jest możliwość wypłaty bilonu, co umożliwiło np. obsługiwanie za ich pomocą wypłat świadczeń socjalnych. W ramach inwestycji związanej z zakupem tych nowoczesnych urządzeń dokonano relokacji dotychczasowych w pełni sprawnych maszyn do Punktu Kasowego w Sobowidzu, Punktu Kasowego w Pruszczu Gdańskim oraz nowo uruchomionego w roku 2011 Punktu Obsługi Klienta w Gdańsku Łostowicach. W tym momencie wszystkie placówki naszego Banku zostały wyposażone w bankomaty działające całodobowo.

W roku 2013 Bank rozpoczął i ukończył inwestycję polegającą na rozbudowie budynku Centrali Banku przy ul. Wita Stwosza w Pruszczu Gdańskim. W wyniku szeroko zakrojonych działań budowlanych zmoderniozwano zaplecze Wydziału Obsługi Klienta oraz nadbudowano II piętro budynku co spowodowało zwiększenie powierzchni biurowej o prawie 200 m2. Powiększony został także parking wewnętrzny. 

Kalendarium

1946

Powstanie Banku Ludowego w Pruszczu Gdańskim

1950

Zmiana nazwy na „Gminną Kasę Spółdzielczą w Pruszczu Gdańskim”

1957

Zmiana nazwy na „Kasę Spółdzielczą w Pruszczu Gdańskim”

1958

Przeniesienie siedziby Banku na ulicę Grunwaldzką 35

1968

Zmiana nazwy na „Bank Spółdzielczy w Pruszczu Gdańskim”

1973

Przekształcenie filii w Przejazdowie i Cedrach Wielkich w Oddziały

1976

Przekształcenie Oddziału Banku w Przejazdowie w Punkt Kasowy

1981

Przeniesienie siedziby Banku do nowo wybudowanego budynku przy ulicy Wita Stwosza 2a

1996

Przyłączenie Banku Spółdzielczego w Trąbkach Wielkich z/s w Sobowidzu i przekształcenie go w Oddział Banku Spółdzielczego w Pruszczu Gdańskim

1998

Otwarcie Punktu Kasowego w Przywidzu

1999

Otwarcie Oddziału Banku w Kolbudach

1999

Oddanie do użytku nowo wybudowanego budynku Oddziału Banku w Trąbkach Wielkich i przeniesienie Oddziału z Sobowidza do Trąbek Wielkich

1999

Otwarcie Punktu Kasowego w Sobowidzu

2000

Zakup pierwszego bankomatu

2001

Otwarcie Filii Banku w Pruszczu Gdańskim przy ulicy Gałczyńskiego 15

2002

Zrzeszenie się Banku Spółdzielczego w Pruszczu Gdańskim z Gospodarczym Bankiem Wielkopolski S.A. w Poznaniu

2004

Wykup od PZU S.A. udziałów w budynku przy ulicy Wita Stwosza 2a

2006

Zakończenie rozbudowy i modernizacji budynku Centrali Banku przy ulicy Wita Stwosza 2a

2007

Otwarcie nowych placówek wraz z bankomatami:

  • Gdańsk-Wrzeszcz przy ul. Wyspiańskiego 25
  • Gdańsk-Przymorze przy ul. Obr. Wybrzeża 25B
  • Gdańsk-Sobieszewo przy ul. Turystycznej 6c
  • Pruszcz Gdański przy ul. Rzewuskiego 1

2008

Otwarcie Punktu Kasowego w Urzędzie Skarbowym w Pruszczu Gdańskim przy ul. Łukasiewicza 2

2008

Uruchomienie placówki i bankomatu w Rotmance przy Al. Piłsudskiego 1a

2009

Odebranie nagrody za zajęcie I miejsca w organizowanym przez Gazetę Bankową rankingu "Najlepsze Banki 2009" w kategorii banków spółdzielczych 

2011

Nagroda za zajęcie III miejsca w organizowanym przez Gazetę Bankową rankingu "Najlepsze Banki 2011" w kategorii banków spółdzielczych oraz przyznanie tytułu HIT 2011

2011

Uruchomienie trzech pierwszych bankomatów biometrycznych: w Trąbkach Wielkich, Kolbudach i Przywidzu

2011

Inauguracja działalności placówki bankowej wraz z bankomatem w Gdańsku Łostowicach przy ul. Świętokrzyskiej 58

2013

Ukończenie kolejnej rozbudowy II piętra budynku Centrali w Pruszczu Gdańskim

2014

Modernizacja i rozbudowa budynku Oddziału w Trąbkach Wielkich

2015

Otwarcie Oddziału w Gdańsku (wyposażonego we wpłatomat)