Zmiany w zasadach opłacania składek ZUS

Szanowni Klienci!

Od stycznia nastąpią zmiany w zasadach opłacania składek do ZUS

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw od dnia 1 stycznia 2018 r. nastąpią zmiany w zasadach opłacania składek, do poboru których zobowiązany jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Tym samym nastąpi odejście od wykorzystywania formatu komunikatu Elixir „12n” na rzecz standardowego komunikatu Elixir „11n”.

Wprowadzenie od dnia 1 stycznia 2018 r. zmiany polegającej na zastąpieniu dotychczasowych czterech lub trzech wpłat jednym przelewem na indywidualny rachunek składkowy każdego płatnika oraz rezygnacja z dedykowanego dla wpłat do ZUS komunikatu Elixir „12n.

ZUS będzie samodzielnie podejmował szereg działań informujących o tych zmianach, jednakże dbając o należytą jakoś obsługi Bank Spółdzielczy w Pruszczu Gdańskim będzie prowadził kampanie informacyjną aby w znacznym stopniu zwiększyć skalę skutecznego dotarcia z informacją do płatników składek. 

Data publikacji: 02.10.2017